TIIVISTELMÄ
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata vanhempiin miehiin kiintyvien nuorten homomiesten kokemusmaailman niitä osa-alueita, jotka liittyvät heidän vanhempiin miehiin kohdistuvaan mieltymykseensä. Vanhempiin miehiin kiintyvä nuori homomies määriteltiin sellaiseksi, joka etsii itseään vähintään 10 vuotta vanhempaa kumppania.

Tutkimus oli suurelta osin eksploratiivista, koska ilmiöön liittyvää aikaisempaa tutkimusta oli tehty hyvin vähän. Tutkimuksen seitsemän haastateltavaa saatiin Fin-Bears ja Nallekarhut -nimisten homomiesten ryhmien jäsenistöstä. Em. ryhmät kuuluvat 1980-luvulla syntyneeseen ns. karhualakulttuuriin, jonka piirissä liikkuu suhteellisen paljon vanhempiin miehiin kiintyviä nuoria homomiehiä.

Tutkimuksen kohteena oleva ilmiö määriteltiin tajunnalliseksi, kokemuksellisina merkityssuhteina ilmeneväksi.

Haastatteluaineiston analyysi tehtiin Juha Perttulan kehittämää fenomenologisen psykologian analyysimenetelmää käyttäen. Analyysin ensimmäisen vaiheen tuloksena muodostettiin jokaisen haastateltavan yksilökohtainen merkitysverkosto. Analyysin toisessa vaiheessa muodostettiin merkitysverkostojen pohjalta tutkittavan ilmiön yleinen merkitysverkosto.

Viehtymys vanhempiin miehiin alkaa tyypillisesti jo lapsena. Seksuaalisuus on viehtymyksen taustalla alusta alkaen, mutta tunne määrittyy seksuaaliseksi vasta nuoruusiän kynnyksellä. Viehtymyksen synty on selittämätön asia. Mm. turvallisuuden tunne, seksin jännittävyys ja ihanteen mukainen roolimalli tekevät vanhemmista miehistä puoleensavetäviä. Ikäero on tärkeä asia kumppania valittaessa. Tyypillisin ihannemies on isokokoinen,  vatsakas, parrakas ja karvainen. Ihannemiehen fyysiset ominaisuudet ovat tärkeämpiä kuin henkiset, mutta erityisesti pidempiaikaisissa suhteissa myös henkiset ominaisuudet ovat tärkeitä. Sekä tasa-arvoiset että eriarvoiset (esim. isä - poika-tyyppiset) rooliasetelmat voivat olla hyvän suhteen keskeisiä ominaisuuksia. Ihannemiehen ei tarvitse olla varakas, mutta varakkuus voi seksisuhteessa olla kiihottavaa. Lapsuuden ja nuoruuden isäsuhteen kokemuksellinen laatu vaihtelee etäisestä läheiseen.

Avainsanat:

Seksuaalivähemmistöt, karhujen alakulttuuri, eri-ikäisten väliset homosuhteet, vanhempiin miehiin kiintyvät nuoret homomiehet, fenomenologinen psykologia.


EMAIL: