2. TUTKIMUKSEN ETENEMINEN JA HAASTATELTAVIEN KUVAUS

Aloitin tutkimukseni empiirisen osuuden tekemällä pienimuotoisen kyselyn Suomen karhuryhmien (Fin-Bears ja Nallekarhut) jäsenistön keskuudessa. Postitin kyselylomakkeen (LIITE) 39 jäsenelle kirjepostina sekä n. 30 jäsenelle sähköpostilistan kautta. Kirjeenä kyselyn palautti 25 ja sähköpostina 4 jäsentä, joten vastausprosentiksi tuli 42. Vastaajien ikä vaihteli 26 ja 69 vuoden välillä; keski-ikä oli n. 40 v.

Luokittelin vastaukset kolmeen kategoriaan: vanhemmista pitävät nuoret, nuoremmista pitävät vanhat ja ne, joille ikä ei ollut merkittävä kriteeri. Selvästi eniten (16 kpl) vastauksia tuli ensimmäiseen kategoriaan, seuraavaksi eniten (8 kpl) toiseen kategoriaan ja vähiten (5 kpl) viimeiseen. Kiinnostukseni kohdistui ensimmäisen kategorian – vanhemmista pitävien nuorten – vastauksiin. Suuri osa heistä oli sijoittanut ihannemiehensä ikähaarukan alkavaksi suurin piirtein omasta iästä ylöspäin, yleensä n. 15 - 20 vuoden haarukalla (esim. itse 35 v., ihannemies 35 - 50 v.). Ainoastaan 4 vastaajaa sijoitti ihannemiehen ikähaarukan alkavaksi yli 10 vuotta vanhemmasta ylöspäin.

Kyselyn tarkoituksena oli lähinnä saada jonkinlainen yleiskuva karhuryhmien jäsenistöstä sekä tavoittaa haastateltavia tutkimuksen varsinaista osiota varten. Kyselyvastausten perusteella vaikuttaa siltä, että karhuryhmien organisoituneessa alakulttuurissa vanhempia miehiä etsivät miehet ovat enemmistönä.

Kyselylomakkeessa ilmoitin myös tarvitsevani haastateltavaksi miehiä, jotka pitävät itseään yli 10 vuotta vanhemmista miehistä. Yhteystietonsa oli kirjoittanut 12 vastaajaa. Valitsin heistä 8 oman iän sekä ihannemiehen ikähaarukan perusteella; pyrin saamaan haastatteluun mahdollisimman nuoria informantteja, joilla olisi selkeästi ilmaistu preferenssi itseä yli 10 vuotta vanhempia miehiä kohtaan.

Laadin seuraavaksi puolistrukturoidun haastattelurungon (LIITE). Mahdollisimman avoin teemahaastattelu olisi ollut oikeaoppisin käyttämäni fenomenologisen psykologian analyysimenetelmän kannalta. Puolistrukturoitu haastattelurunko osoittautui kuitenkin hyödylliseksi vähäpuheisempien haastateltavien kohdalla ja puheliaampien haastateltavien annoin tuottaa materiaalia melko vapaasti.

Haastattelut tehtiin 21.10. - 12.12.1998 välisenä aikana. Haastattelin alunperin kaikki 8 valitsemaani miestä, mutta jouduin litterointivaiheessa jättämään viimeisen haastateltavan pois nauhan huonon äänenlaadun takia. Tutkimusmateriaalini koostui siis 7 miehen litteroiduista haastatteluista, joiden kesto vaihteli 20 minuutin ja 1 tunnin välillä; haastattelujen keskimääräinen pituus oli n. 47 minuuttia.

Seuraavassa lyhyt kuvaus haastateltavista (nimet on muutettu):
 

JARNO: Jarno on 30-vuotias ja hänellä on keskiasteen koulutus. Tällä hetkellä hän työskentelee myyjänä. Hän on kotoisin pieneltä paikkakunnalta. Hän on perheen nuorin lapsi ja hänellä on sisko ja veli. Vanhemmat ovat elossa.

MARKO: Marko on 28-vuotias ja hän on lukion jälkeen hankkinut taidealan koulutuksen. Tällä hetkellä hän työskentelee freelancer teatterityöntekijänä ja muusikkona. Hän on kotoisin pienestä kaupungista. Hän on vanhempiensa ainoa lapsi. Vanhemmat erosivat yli 15 vuotta sitten ja äidillä on uusi mies.

JOHANNES: Johannes on 30-vuotias filosofian maisteri. Tällä hetkellä hän on työtön ja käy ATK-kurssilla. Hän on kotoisin pieneltä maaseutupaikkakunnalta. Hän on perheen nuorin lapsi ja hänellä on sisko ja  veli. Isä kuoli 4 vuotta sitten; äiti on elossa.

RIKU: Riku on 32-vuotias ja peruskoulun jälkeen hän on suorittanut joitain
ammatillisia kursseja. Tällä hetkellä hän työskentelee huoltomiehenä. Hän on kotoisin pieneltä maaseutupaikkakunnalta. Hän on perheen nuorin lapsi ja hänellä on 2 siskoa ja 2 veljeä. Vanhemmat ovat elossa.

TUOMAS: Tuomas on 26-vuotias lääkäri. Hän on kotoisin suuresta kaupungista. Hän on perheen nuorin lapsi ja hänellä on sisko. Vanhemmat ovat elossa.

AAPELI: Aapeli on 42-vuotias ja hän on käynyt ammattikoulun sekä joitain
ammatillisia kursseja. Tällä hetkellä hän työskentelee postinjakajana. Hän on kotoisin pieneltä maaseutupaikkakunnalta. Hän on perheen nuorin lapsi ja hänellä on 2 siskoa, 1 veli ja 1 kasvattiveli. Vanhemmat ovat kuolleet, äiti 30 ja isä 20 vuotta sitten.

KIMMO: Kimmo on 31-vuotias ja hän on käynyt ammattikoulun sekä yhden
ammatillisen kurssin. Tällä hetkellä hän on työtön, mutta auttaa miesystäväänsä tämän työhön liittyvissä asioissa. Kimmo on kotoisin suuresta kaupungista. Hän on perheen toiseksi vanhin lapsi ja hänellä on sisko ja 2 sisarpuolta. Isäpuoli kuoli 13 vuotta sitten, äiti on elossa.EMAIL: